as

ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV
TÂRGU SECUIESC
Akár az ön cégének a logója is lehetne itt!   » Bövebben

VIRTUS ET HONOR!

LEGUTÓBBI HÍREINK A KSE-RŐL

 

» Százéves a KSE - Hat nap, ami csak a sporté és a sportolóké

» Centenáriumát ünnepli a Kézdivásárhelyi Sportegyesület

» Erő és becsület a KSE-nél - Munkához látott Szabó Vincze, az új alelnök

» Sportoltak és szórakoztak - Tizenkettedik alkalommal rendeztek KSE-napokat 

» Molnár maradt az elnök - Tisztújító közgyűlés a KSE-nél

 

 


 

MI A KSE?

Kézdivásárhelyi Sportegyesület


Régi weboldal megtekintése >

 

   A kézdivásárhelyi Sportegyesület, a KSE, a tanuló és iparos ifjúság körében elindult mozgalomnak köszönhetően 1912. szeptember 15-én alakult meg. Az alakuló ülésen a tagság egyhangú szavazattal a KSE elnökének dr. Molnár Dénes ügyvédet, alelnöknek Séra Gyula városi fojegyzőt és Mina Kálmán rendőrfőkapitányt, titkárnak Tuson Árpád ügyvédjelöltet, pénztárnoknak dr. Petrovszky György ügyvédet, segédpénztárnoknak Kupán Lajost és Bartalis Bélát, ellenőrnek Zakariás Zakariást és Szőcs Endrét, egyesületi kapitánynak pedig Marti Lajos főgimnáziumi tanárt választották meg.


   A KSE atlétika és labdarúgó szakosztállyal alakult meg. A KSE első futball mérkőzésére az év október 6-án került sor, amikor a brassói Iparos Ifjak Önképzőkörének csapatát látták vendégül. A mérkőzés végeredménye 2 - 0 volt a házigazdák javára. Az évek során a KSE új szakosztályokkal bővült, de végig helyiség-és pályagondjai voltak.

   1929. augusztus 6-án rendkívüli esemény történt a város sportéletében. Megismétlődött Molnár Józsiás és neje, Gál Emília nagylelkű cselekedete - a Molnár Józsiás-parkra gondolunk, amit a városnak adományoztak -, dr. Sinkovits Aurél a tizenhét év óta megfelelő sportbázis nélkül küszködő KSE-nek adományozta a mai futballpályát is magába foglaló "3 hold 600 négyszögöl nagyságú területet" sporttelep létesítése céljából.


  Dr. Sinkovits Aurél volt honvéd törzsorvost, a város egyik legnagyobb tiszteletben álló személyiségét nemes adományáért a KSE örökös díszelnökévé választotta, hiszen neki köszönhető, hogy a KSE saját sporttelephez jutott."Tudom, hogy az ifjúságot a sport távol tartja a káros élvezetektől és szórakozásoktól" - mondotta dr. Sinkovits Aurél az adományozás bejelentésekor,majd hozzáfűzte: "Nagyon szívesen, örömmel adtam ezt a területet, építsenek sporttelepet oda." 

 

 

 


   Fellelkesülve a Székely Újság 1929. augusztus 11-i számában Földi István író, lapszerkesztő, ismert közéleti személyiség vezércikkében reménykedik abban, hogy a majdani sporttelep "homlokzatán késő unokáknak is örök emlékeztetésére ott díszeleg a Sinkovits név."

   Sajnos, a kommunista diktatúra éveiben eltüntették a bejárat homlokzatán levő "Sinkovits sporttelep" feliratot. Csak a rendszerváltás után tizenegy évvel sikerült tanácshatározattal 2000. november 14-én újrakeresztelni a bázist, amelyik ma ismét a nagylelkű adományozó iránti tiszteletből ismét immár hivatalosan is a dr. Sinkovits Sportpálya nevet viseli. Az 1989-es rendszerváltást követően többen és többször próbálkoztak újraalakítani a nagy múltú Sportegyesületet, de minden próbálkozás kudarcba fulladt, a hivatalos bejegyeztetés körüli bonyodalmak miatt az 1990-2000. évek közötti vezetőség félig-meddig illegálisan müködött, míg 2001-ben Csatlós Mihály-Levente fizika-kémia szakos tanár, egykori labdarúgó került a KSE élére. A tíz esztendő alatt a KSE elnöki tisztségét Debreczi Kálmán és dr. Boga Olivér is betöltötte. Az egyesület hivatalos közjegyzői bejegyeztetésére 2001. február 26-án Papp Ibolya közjegyző irodájában került sor.

   A KSE müködési szabályzatát tizenkét alapító tag - Csatlós Mihály-Levente, Ferencz Attila, Finna István Balázs, Derzsi Gyula, Apró András Attila, Lénárt Adolf, Fekete Attila, Jakabos Csaba István, Szőke Annamária, Török Sándor, Kiss László Csaba és Páll Zsolt írták alá Csatlós Mihály-Levente - az újraalakított KSE első elnöke  Rajtuk kívül az újraalakult KSE alapító tagja még: Dobolyi Aladár, Kozma Péter, Mészáros Ágoston, dr. Bálint Árpád, Szabó István, Dombi Gábor, Várdó Olivér, Martin Venu, id. Deme László, dr. Boga Olivér, Fazakas Csaba, Bodó Imre, Májai József, Salamon Ferenc, Mohacsek József, Csurulya Zoltán, Hodor Levente, Bartók András, Hengán Csaba, Polgár István, Györgyjakab László, Vizsuly Tibor, Kádár Imre, Nagy Zoltán, Forró Dezső, Szőllősi László, Tankó Levente Csaba és dr. Lippai János. 

 

 

 

 

 

Csatlós Mihály-Levente - az újraalakított KSE első elnöke

csatlosm@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002. január 10-én a tagság új vezetőséget választot A leköszönő Csatlós Mihály-Levente helyébe a közgyülés résztvevői Török Sándor polgármester javaslatára elnöknek Derzsi Gyulát, Csurulya Zoltán javaslatára alelnöknek pedig Hodor Leventét választották meg.

 

 

 

 

 

Derzsi Gyula, a 2002. január 10-én megválasztott KSE elnök derzsizozo@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 


   Ezen a közgyülésen a KSE új szakosztályokkal bővült. A már meglévő három - labdarúgó, kosárlabda és teke - szakosztályok mellé a rádióamatőrök és a Vigadó Művelodési Ház keretében müködő sakk-kör tagjai is csatlakoztak. Egy évre rá, a 2003. február 19-én megtartott KSE-közgyülésen újabb szakosztályok - a tenisz, a hegymászó és barlangász, valamint az atlétika szakosztály - csatlakozását fogadták el. A KSE-nek jelenleg nyolc müködő szakosztálya van. A KSE közgyülésére 2004 január elején került sor.